Masz pytania?

Reklama


Szef Działu Reklamy
Robert Kujawa
e-mail: reklama@mojaharmoniazycia.pl
tel. +48/ 502 684 450

Wydawca


CD Media sp. z o.o.
ul. Wilczak 20F/U2
61-623 Poznań
NIP 9721266448

Prenumerata


e-mail: prenumerata@mojaharmoniazycia.pl

Redakcja

Harmonia życia

Redaktor naczelna
Anna Dolska

tel. +48/513 078 964
redakcja@mojaharmoniazycia.pl

Harmonia życia

Z-ca redaktora naczelnego
Beata Woźniak

tel. +48/600 545 772
beata.wozniak@mojaharmoniazycia.pl