Wizja życia w kategoriach pola biologicznego


Światowej sławy eksperci inżynierii biomedycznej, fizyki jądrowej i kwantowej, specjaliści chiropraktyki, psychosomatyki i medycyny zintegrowanej – to prelegenci Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej, która odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.

– Idea zorganizowania w Polsce Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej towarzyszyła mi od kilku lat – mówi Dobrosława Kwiatkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Informacyjnej i Energetycznej. Pierwszą konferencję PTMIE zorganizowałam wraz z zespołem w styczniu 2020 r. Frekwencja i bardzo pozytywne opinie od naszych gości przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 25 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbędzie się kolejna, druga edycja Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej.

“Medycynę informacyjną i medycynę energetyczną, (energy medicine) należy rozumieć jako integralną część medycyny komplementarnej i alternatywnej, która, bazując na holistycznym ujęciu człowieka, stanowi uzupełnienie medycyny konwencjonalnej, a nie jej przeciwieństwo” – mówi prezes niemieckiego towarzystwa medycyny informacyjnej i energetycznej DGEIM, dr hab. Hendrik Treugut.

“Medycyna energetyczna wykorzystuje terapeutycznie konkretne częstotliwości rezonansowe w celu komunikacji z systemem kwantowym, jakim jest człowiek. (…) Te biofizykalne częstotliwości przekazywane są człowiekowi za pomocą fizykalno-energetycznego nośnika. Mowa tu o mikroprądach o szerokim spektrum częstotliwości, polach elektrycznych, polach magnetycznych, świetle (podczerwień, laser itd.) oraz wszelkich rodzajach pól elektromagnetycznych.(…) Medycyna informacyjna bazuje na założeniach fizyki kwantowej i istnieniu pola informacyjnego. Postrzega człowieka jako całość komunikując się z nim na podstawie wibracji w postaci wzorców informacji. (…) W obu podejściach uwaga nie jest skupiona na konkretnej chorobie czy symptomie, tylko na człowieku, jako całości, którego organizm otrzymując wsparcie terapeutyczne, uzyskuje dostęp do swoich naturalnych mechanizmów autoregulacji i powrotu do równowagi.” – pisze Marcus Schmieke, niemiecki fizyk, filozof i wizjoner.

Pierwsza konferencja medycyny energetycznej odbyła się w Europie w Paryżu już w 1976 r. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na całym świecie medycyna informacyjna i energetyczna zyskują coraz większe zainteresowanie również ze strony środowiska akademickiego i takich osobistości jak laureat Nagrody Nobla prof. Luc Montagnier czy prof. Konstantin Korotkov.

Dodaj komentarz