CZYŃ-MY DOBRO! DLA NIE-CHCIANYCH


CZYŃ-MY DOBRO! DLA NIE-CHCIANYCH – ruszyła kampania społeczna Fundacji Bonifraterskiej.

Bonifratrzy w swoich placówkach opiekują się osobami potrzebującymi, są wśród nich niepełnosprawni umysłowo, niezaradni życiowo, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Kim są: NIE-ŁADNI, NIE-MĄDRZY, NIE-MŁODZI, NIE-POTRZEBNI NIE-ZARADNI, NIE-ZDROWI – ogólnie ujmując: NIE-CHCIANI, na los których zwraca uwagę Fundacja Bonifraterska?

Osoby potrzebujące są wśród nas, choć nie zawsze to dostrzegamy. Często bliżej niż myślimy, bowiem ludzie z różnym stopniem niepełnosprawności są „chowane” w domach lub specjalnych ośrodkach. Jednak to, że ich nie widać, nie oznacza, że ich nie ma, że nie mają potrzeb i że nie można uczynić ich życia lepszym. Kampania Społeczna Fundacji Bonifraterskiej „CZYŃ-MY DOBRO! DLA NIE-CHCIANYCH” ma zwrócić uwagę, że potrzebujący są wśród nas i że każdy z nas może pomóc.

– Bonifratrzy w prowadzonych przez siebie: DPS-ach, hospicjach, szpitalach i jadłodajniach, opiekują się ludźmi w potrzebie, w tym: przewlekle chorymi, również niepełnosprawnymi umysłowo, zagrożonymi bezdomnością, wykluczeniem społecznym i seniorami, którzy wymagają stałej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia i brak samodzielności. W bonifraterskich Domach Pomocy Społecznej mieszkają pełnoletni, niepełnosprawni intelektualnie, głównie mężczyźni, których los nie wzbudza takiej społecznej empatii, jak chociażby widok chorego dziecka czy akcje ratujące zwierzęta. Jednak Ci dorośli, są pod wieloma względami jak dzieci – niezaradni, zależni od pomocy innych i zasługują na godne warunki życia, profesjonalną opiekę, życzliwość, uwagę, drobne radości. – mówi Marta Orzełowska, Prezes Fundacji Bonifraterskiej.

I dodaje:

– W naszym społeczeństwie świadomość istnienia osób z zaburzeniami psychicznymi jest wciąż niska. Pandemiczne ograniczenia, izolacja, osłabienie relacji międzyludzkich, spowodowały, że coraz więcej ludzi boryka się ze stanami lękowymi, depresjami, wymaga pomocy specjalistów, dlatego dziś to ważny temat i odpowiedni czas, by mówić o tym głośno.

CZYŃ-MY DOBRO! DLA NIE-CHCIANYCH

Dla zwrócenia uwagi została oparta na grze słów i charakterystycznym zapisie:

  • NIE-ŁADNI /brzydcy, nietrakcyjni fizycznie, z defektami i zwyrodnieniami/,
  • NIE-MĄDRZY /chorzy psychicznie, niepełnosprawni intelektualnie/,
  • NIE-MŁODZI /osoby w podeszłym wieku/,
  • NIE-POTRZEBNI /wykluczeni, bezdomni/,
  • NIE-ZARADNI /osoby nie radzące sobie w życiu, biedne, itp./,
  • NIE-ZDROWI /chorzy, niepełnosprawni, potrzebujący stałej opieki/,
  • NIE-CHCIANI /dopełnienie do wszystkich ww. grup, osoby, które potrzebują pomocy innych/.

 Zdrowie psychiczne Polaków to ważny społecznie temat i – jak pokazują statystyki – w czasie pandemii coraz istotniejszy. Problemy natury psychicznej dotykają coraz większej grupy i coraz młodszych osób. Tymczasem opieka psychiatryczna w Polsce zmaga się z niedofinansowaniem, brakiem oddziałów, deficytem lekarzy. Sytuację pogłębia niska świadomość społeczna, brak tolerancji, dyskryminacja i wykluczanie osób potrzebujących psychiatrycznego wsparcia.


Nowy numer Mojej Harmonii Życia już w sprzedaży!


Osobami z zaburzeniami psychicznymi opiekują się bracia bonifratrzy w Domach Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach i Zebrzydowicach oraz w Domu Opieki w Prudniku. Bonifratrzy, obok innych ślubów zakonnych, składają także śluby szpitalnictwa (z łac. hospitalitas w znaczeniu: gościnność, czyli otwartość na drugiego człowieka wraz z jego potrzebami). Wśród nich są lekarze, psycholodzy i psychiatrzy, rehabilitanci, ratownicy medyczni i farmaceuci.

Bonifratrzy żyją zgodnie ze słowami Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Szpitalnego Bonifratrów: „Bracia, czyńcie dobro!”. Aby zwiększyć zaangażowanie społeczne, w przewodnim haśle kampanii druga osoba liczby mnogiej: Wy – Bracia, czyńcie dobro, została zmieniona na pierwszą osobę liczby mnogiej: My – CZYŃ-MY DOBRO!”

Jeśli chcesz pomóc, przekaż swój 1%! Kliknij po szczegóły!

Dodaj komentarz