Terapia częstotliwościami – skuteczne wsparcie dla człowieka XXI wieku


Czas, w którym przyszło nam żyć jest okresem wyjątkowych przemian na każdej płaszczyźnie widzialnej i niewidzialnej rzeczywistości. Znajdujemy się bowiem w fazie transformacji świadomości naszej cywilizacji. W czasie, kiedy człowiek zaczyna czuć i rozumieć, że dotychczasowy paradygmat nie ma już prawa bytu. By sprostać temu wyzwaniu potrzebujemy takiego spojrzenia na istotę ludzką, które obejmie całą naszą wielowymiarowość i skutecznie wspiera zarówno zdrowie, jak i rozwój naszego potencjału – tego umysłowego, ale i tego bardziej subtelnego, duchowego.


Tekst: Dobrosława Kwiatkowska

„Jako medycynę informacyjną i energetyczną rozumiemy medycynę, która zamiast substancji biochemicznie aktywnych wykorzystuje fizykalne sygnały do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Do tego zaliczamy m.in.: biologiczno-regulujące mikroprądy, fale elektromagnetyczne, sygnały akustyczne i świetlne, fale torsyjne, pola wszelkiego rodzaju, urządzenia radioniczne, ale również rozmaite techniki mentalne.”

Już w 1879 r. rosyjski uczony N. Wiedensky prowadził doświadczenia nad elektrycznym rytmicznym oddziaływaniem na żywe układy organizmu, co później naukowo udowodnił. Na początku XX w. również rosyjski naukowiec Aleksander Gurwicz odkrył, że każdy organizm wielokomórkowy emituje pole elektromagnetyczne wytwarzane przez poszczególne komórki.

Ideę tą rozwijał w USA w latach 20-tych i 30-tych dr Raymond Rife, który stosował terapeutycznie generator fal elektromagnetycznych oraz stworzył mikroskop, który był w stanie ustalić na jakiej częstotliwości drgają poszczególne mikroorganizmy. Między innymi to dzięki niemu wiemy, że wszystko we wszechświecie wibruje, a tym samym posiada swój indywidualny kod dostępu mierzony w Hertz’ach. Obojętnie czy jest to kryształowy kieliszek, pasożyt, bakteria, czy nasza kość bądź wątroba – wszystko ma swoją częstotliwość.

Co to dla nas oznacza? Jeśli mamy dostęp do urządzenia terapeutycznego emitującego mikroprądy, możemy na podstawie odpowiedniej diagnostyki podać organizmowi takie częstotliwości, jakie w danym momencie potrzebuje, stymulując mechanizmy naprawcze naszego ciała, np. regenerację pękniętej kości. Sam Albert Einstein był pod niesamowitym wrażeniem terapii częstotliwościami, to on powiedział:

„Medycyną przyszłości jest medycyna częstotliwości.”

Jego koledzy, fizycy kwantowi, tacy jak Anton Zeilinger, Niels Bohr, Werner Heisenberg czy Max Planck, a potem Carl Friedrich von Weizsäcker czy Burkhard Heim poszli jednak jeszcze dalej udowadniając, że podstawą naszej rzeczywistości, podstawą materii i energii, jest czysta informacja i to ona wpływa na materię i nadaje jej formę (zresztą pochylając się nad etymologią słowa in-form dostrzegamy pewną logikę współgrającą z powyższym założeniem).

Oznacza to tyle, że właśnie informacja, fizykalne pola informacyjne, jest podstawą całej rzeczywistości materialnej. Mówi o tym dzisiaj znany cytolog z USA, prof. dr Bruce Lipton, który od kilkudziesięciu lat bada komórki pod tym kątem, udowadniając, że i one mają dostęp do pola informacyjnego i swoją świadomość. Pisze też o tym prof. Fritz Albert Popp, niemiecki naukowiec, który zrewolucjonizował świat nauki, kiedy dowiódł, iż nasze komórki komunikują się nie tylko za pomocą sygnałów elektromagnetycznych i częstotliwości, ale i za pomocą biofotonów, co wymaga nowego spojrzenia m.in. na nasz układ nerwowy i zachodzące w nim procesy oraz na geny, których rola widziana jest już w zupełnie innym świetle.

Cały artykuł przeczytasz w najnowszym numerze. Pobierz za darmo:

Pobierz najnowsze wydanie Mojej Harmonii Życia!

Viva Zioła! Sprawdź!

 

Dodaj komentarz