Medycyna chińska wspomaga leczenie COVID-19


Chińskie Ministerstwo Zdrowia rekomenduje terapie medycyny tradycyjnej, jako wspomagającą leczenie farmaceutykami, rodzimych pacjentów z COVID-19. O skuteczności TCM (Traditional Chinese Medicine) rozmawiamy z dr. Adamem Gumkowskim.

Wspomaganie konwencjonalnej terapii leczniczej pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2 to zalecenie chińskiego rządu dla lokalnych szpitali zakaźnych. Czy to akt desperacji, czy mądrość rządzących?

Dr Adam Gumkowski: Leczenie wspomagające ziołowymi mieszankami, przygotowanymi według receptur tradycyjnej medycyny chińskiej ma potwierdzoną skuteczność od czasów jej zastosowania wspierającego konwencjonalne metody leczenia pacjentów z koronawirusem SARS-CoV w latach 2002-2006.

W latach 90., gdy rozpoczynałem praktykę lekarską, gdybym przyznał się do mojej fascynacji TCM, byłbym posądzony o skłonności do znachorstwa. Teraz coraz poważniejsze instytucje na świecie pochylają głowy przed osiągnięciami najstarszej medycyny na świecie, jaką jest Tradycyjna Medycyna Chińska.

Dziś już nikt nie odważy się powiedzieć, że jestem kontrowersyjny, rekomendując moim pacjentkom i pacjentom zainteresowanie się jej skutecznością.

Co takiego jest w recepturach chińskich, że poważne instytucje zaczęły traktować je z należytą uważnością?

Dr Adam Gumkowski: Nie będę powoływał się na szacunek do tradycji i sprawdzonych przez wieki recepturach, powołam się na analizę jaką opublikowała „Pharmacy Practice”, według której z badań wynika, że efekty zintegrowanego leczenia SARS – czyli leczenia łączącego metody medycyny współczesnej z metodami medycyny tradycyjnej – są zdecydowanie lepsze niż przy wyłącznym zastosowaniu tej pierwszej.

Przebadano 1,6 tys. pacjentów objętych 24 badaniami klinicznymi i zauważono, że: częściej dochodziło u nich do całkowitej lub częściowej remisji nacieków płucnych; gorączka ustępowała szybciej; skuteczne były mniejsze dawki leków kortykosteroidowych, a poziom limfocytów T CD4+ wzrastał.

To tylko fragment wywiadu. Cały przeczytasz w najnowszym wydaniu:

Zamów najnowsze wydanie „Mojej Harmonii Życia”.
W wersji papierowej lub e-wydania!

Zdjęcie: pixabay.com

Dodaj komentarz