Konstrukcja duchowa człowieka – część pierwsza

| Styczeń 20, 2017 | Harmonia, Harmonia duszy | Brak komentarzy

Kim jest człowiek?

Odpowiedź  na  to  pytanie  nie  jest prosta. Z jednej strony  możemy wziąć  pod uwagę, co na temat człowieka mówi psychologia  i medycyna.  Z innej strony przychodzi teologia, która ukazuje perspektywę życia wiecznego. Czy  człowiek poznał  prawdziwe  przyczyny  ludzkich zachowań? Czy określił czym jest świadomość? Tak zadane pytania znajdują się gdzieś na krawędzi nauki. W tym ujęciu śmierć postrzegana na gruncie medycznym jest jedynie przejściem duszy ludzkiej w wymiar wieczności.

Czy  jest  możliwe  zbliżenie  do  siebie  nauki  mówiącej  o  człowieku  fizycznym  z  nauką ukazującą  wymiar  człowieka  duchowego?  Wydaje  się,  że  zjednoczenie  nauk  może  w  pełni  dać odpowiedź na pytanie – kim jest człowiek?

Człowiek jest jednością wymiaru fizycznego (ciało materialne) z wymiarem duchowym. Dostrzeżenie tej jedności to pierwszy krok, następnym zaś jest określenie wzajemnych powiązań fizyczności człowieka z jego wymiarem duchowym.

Uzyskanie  dostępu do powiązania  wymiaru  fizycznego  z duchowym  wymaga  odpowiedniego  określenia  istoty  duchowej  człowieka.  Przejście  z  płaszczyzny duchowej na fizyczną dzieje się w samym człowieku, co obserwujemy w każdym jego doświadczeniu. Wobec tego zjednoczenia fizyczność i duchowość człowieka to nie jest jakaś abstrakcja, lecz dzieje się wciąż w jego wnętrzu. Badając człowieka na przykład pod kątem jego emocjonalnych  doświadczeń, możemy dojść do określenia jego istoty duchowej. W racjonalnym  doświadczeniu  możemy również podążać od drugiej strony, mianowicie wychodząc z istoty duchowej człowieka możemy dojść do jego emocjonalności po to, by zrozumieć przyczyny ludzkich zachowań.

Kim jest  człowiek?  Duchowego człowieka można określić za pomocą jego parametrów duchowych. Ułożenie tych parametrów w zależnościach  matematycznych  prowadzi do podstaw ludzkiego zachowania, czyli emocjonalności. Wchodząc coraz bardziej w głąb duchowości człowieka można dać wiele odpowiedzi na nieznane dotąd zagadnienia.  Sprawy te przedstawiłam w książce pt. „Taniec Sfer”, w której opisałam przyczyny ludzkich zachowań jako wynikających z duchowości. Powyższe określiłam na wykresie emocji  człowieka (www.MariaMileno.pl). (…)

Cały tekst w wydaniu drukowanym 1/2017x