Kompetencje komunikacyjne. Dlaczego warto je rozwijać?

Jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy w otoczeniu innych ludzi, a interakcje interpersonalne pociągają za sobą  konieczność wymiany słów. Rozmowa jest więc nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Niemal  każdy z nas wymienia niezliczoną liczbę komunikatów każdego dnia.

 

Tekst: Eliza Śliwińska
Zdjęcie: pixabay.com

 

Osoby nie rozwijające kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej zazwyczaj posługują się metodami  intuicyjnymi lub wyuczonymi: metodą prób i błędów lub obserwacją zachowań innych i odwzorowywaniem ich we  własnym zachowaniu.

 

Konflikt bez agresji

Nierzadko rozbieżności pomiędzy osobami  o wysoko i nisko rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych są dość  łatwo zauważalne dla  osób obserwujących własne emocje.

 

W kontakcie z ludźmi zwracającymi się do nas w sposób grzecznościowy, respektującymi nasze granice i prawa; z osobami negocjującymi bądź wymieniającymi  nawet odmienne opinie, odwołując się do argumentów merytorycznych, bez personalnego atakowania rozmówcy – czujemy  się znacznie przyjemniej i mniej awersyjnie ustosunkowujemy się do kolejnych interakcji.

 

Sztuka przemawiania

Umiejętności komunikacyjne cenione były już w starożytności. Platon w swym wybitnym dziele pt.„Uczta”  gloryfikował znaczenie wykształcenia, którego celem miało być zdobycie kompetencji oratorskich, a więc taka  umiejętność przemawiania, która miała porywać tłumy.

 

Retoryka, zdolność argumentowania pozwalająca na  przekonanie innych do własnych założeń, postrzegana była  jako sposób na zdobycie pozycji społecznej. Z kolei   śledząc historię władców w krajach wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie, jak i obserwując przywódców wielu mniej  ucywilizowanych społeczności, można dostrzec, iż umiejętność przemawiania do tłumów i zachowywania się w  sposób zjednujący serca (księżna Diana) lub budzący szacunek (np. Dalajlama) odgrywała w historii losów ludzkości niemałą rolę.

 

Definicja komunikatywności

Pismo, z czasem także multimedia wywierały i wciąż wywierają przeogromny wpływ na sposób myślenia i  zachowania się znacznej części członków wielu społeczeństw. Obserwując treści współczesnych ogłoszeń o pracę,  można dostrzec, iż wysoko cenioną cechą jest tzw. komunikatywność.

 

Jednakże każde z tych zagadnień  komunikowania się dotyczy nieco innego rozumienia pojęcia komunikacji interpersonalnej. Podobnie powszechne określenie komunikatywność jest pojęciem tak ogólnym, niejednoznacznym i dającym szerokie możliwości  interpretacji, że większość ludzi może odnaleźć jakiś aspekt własnej osobowości, który będzie pokrywał się z  indywidualną interpretacją terminu.

 

To tylko fragment artykułu…

 

Cały przeczytasz w najnowszej „Mojej Harmonię Życia” (do pobrania tutaj).

Znajdziesz nas również w Salonach Empik, punktach Ruch, Inmedio, Relay.

Możesz też zamówić prenumeratę. Sprawdź tutaj.

 

Skomentuj

Twój komentarz musi zostać zaakceptowany przez moderatora zanim zobaczysz go na stronie.x